Het Galjoen

Anna Blamanplein 15 2525 ZV Den Haag

  • Op het Galjoen krijgen kinderen kansen om niet alleen leertalent maar ook meer talent te ontwikkelen.
  • In de onderbouw leren de kinderen door te spelen. De ontwikkeling wordt gericht gestimuleerd door rijk spel.
  • Op het Galjoen werken kinderen aan hun eigen doelen en passen ze kennis ook toe in opdrachten. Zo hebben ze echt iets aan wat ze leren.

Contactgegevens

Het Galjoen

Anna Blamanplein 15
2525 ZV Den Haag

Telefoon:
0703803416
Schoolwebsite:
www.obs-hetgaljoen.nl
E-mailadres:
info@obsgaljoen.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

'De Haagse Scholen', stg. voor primair & spec. openb. onderw

Aantal scholen:
58
Aantal leerlingen:
14777
Website schoolbestuur:
www.dehaagsescholen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

Terug naar boven