Het Galjoen

Anna Blamanplein 15 2525 ZV Den Haag

  • Op het Galjoen krijgen kinderen kansen om niet alleen leertalent maar ook meer talent te ontwikkelen.
  • In de onderbouw leren de kinderen door te spelen. De ontwikkeling wordt gericht gestimuleerd door rijk spel.
  • Op het Galjoen werken kinderen aan hun eigen doelen en passen ze kennis ook toe in opdrachten. Zo hebben ze echt iets aan wat ze leren.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Het Galjoen, de basisschool waar we leerlingen leren door te doen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kennis delen en krijgen
  • Veiligheid en Welbevinden
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken en Spelend leren
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven