De Wissel

Steenwijklaan 10 2541 RL Den Haag

Schoolfoto van De Wissel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

School hanteert een schema waarin de ondersteuningsstructuur van de school staat weergegeven. De ondersteuningsstructuur is de wijze waarop de school ondersteuning zichtbaar heeft georganiseerd, ernaar handelt en met andere organisaties en specialisten samenwerkt. Zie hiervoor het schoolondersteuningsprofiel.

Aan het begin van het schooljaar voeren wij met alle leerlingen in aanwezigheid van de ouder(s)  een startgesprek. Hierin worden de doelen voor het kind vooraf besproken. Elke leerkracht werkt met doelen in de groep. Werkt met het benoemen van doelen. Elke les wordt vooraf gegaan door het benoemen van het doel van de les. In de groepsplannen worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen beschreven van de groep en van de leerlingen individueel. De doelen die we stellen in de klas zijn altijd SMART gesteld. In de groepsplannen staan de doelen per half jaar beschreven. Dit is van toepassing op: Lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. Voor de kleuters werken we met de doelen van KIJK! Deze doelen zijn beschreven per ontwikkelingsleeftijd.

Voor leerlingen die extra instructie nodig hebben op specifieke deelgebieden van de leerstof kunnen we kortdurende ondersteuning binnen of buiten de groep inzetten. Zij vallen binnen de criteria van de door ons opgestelde protocollen. ( dyslexie, dyscalculie, nieuwkomers)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven