Het Volle Leven

Rijslag 21 2587 BB Den Haag

Schoolfoto van Het Volle Leven

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Hartelijk welkom op de pagina van onze school. De unieke ligging van onze school (tussen de bomen, de schooltuinen en de dierenweide) maakt het mogelijk, dat wij ‘het volle leven’ rondom ons gebouw bij ons onderwijs kunnen betrekken. Op onze website www.hetvolleleven.nl vindt u meer informatie over onze school, zoals de schoolgids, actueel nieuws e.d.

U kunt zich voor een rondleiding opgeven door contact op te nemen met de administratie via telefoonnummer 070 - 3558454. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veilig pedagogisch klimaat
  • brede ontwikkeling
  • verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid
  • plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Welkom!

Hartelijk welkom op de pagina van onze school. De unieke ligging van onze school (tussen de bomen, de schooltuinen en de dierenweide) maakt het mogelijk, dat wij ‘het volle leven’ rondom ons gebouw bij ons onderwijs kunnen betrekken. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website, www.hetvolleleven.nl.

U kunt zich voor een rondleiding opgeven door contact op te nemen met de administratie via telefoonnummer 070-3558454.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
581
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven