Openbare Basisschool De Gelderlandschool

Nijkerklaan 9 2573 BA Den Haag

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Gelderlandschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen hebben hele diverse achtergronden. We hebben leerlingen van meer dan 30 verschillende nationaliteiten op school. Daarnaast hebben wij leerlingen op school die net in Nederland komen wonen en geen Nederlands spreken en leerlingen op school waarbij Nederlands hun moedertaal is. Deze enorme diversiteit is een aanvulling voor ons onderwijs. Leerlingen leveren vanuit hun culturele achtergrond input voor thema's en voor activiteiten in de klas. De leerlingen leren samen van en met elkaar. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven