De Kameleon

Ketelstraat 101 2516 VN Den Haag

Schoolfoto van De Kameleon

Contactgegevens

De Kameleon

Ketelstraat 101
2516 VN Den Haag

Telefoon:
070-4152531
Schoolwebsite:
www.obsdekameleon.nl
E-mailadres:
info@obsdekameleon.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

'De Haagse Scholen', stg. voor primair & spec. openb. onderw

Aantal scholen:
58
Aantal leerlingen:
14603
Website schoolbestuur:
www.dehaagsescholen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

Terug naar boven