Annie MG Schmidtschool

Van Hoornbeekstraat 5 2582 RA Den Haag

  • Tijdens rekenen en spelling werken wij met Snappet
  • Schoolfoto van Annie MG Schmidtschool
  • Schoolfoto van Annie MG Schmidtschool
  • Schoolfoto van Annie MG Schmidtschool
  • Schoolfoto van Annie MG Schmidtschool

In het kort

Toelichting van de school

De toekomst zit bij ons op school

De Annie M.G. Schmidtschool is een ambitieuze en gezellige buurtschool met locaties in Zorgvliet en Statenkwartier. Als school in de internationale zone van Den Haag ligt het voor de hand dat wij onze kinderen opleiden tot breed georiënteerde, goed samenwerkende wereldburgers.

Onze school is vernoemd naar de schrijfster Annie M.G. Schmidt. Een beroemde Nederlandse schrijfster van boeken voor volwassenen, kinderboeken, liedjes, gedichten en musicals. De veelzijdigheid van Annie komt terug in ons onderwijs. 

Bij ons op school komen kinderen tot hun recht. Met het bieden van een veilig pedagogisch klimaat durven zij fouten te maken en excelleren. Met klassikale lessen in de ochtend en ons TOL-onderwijs in de middag bieden wij de kinderen een leerrijke omgeving. Door onderzoekend leren komen de kinderen tot ontwikkeling en ontplooiing.

U kunt met de directie en afspraak maken voor een oriënterend gesprek en rondleiding (070-3451256).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Brede ontwikkeling
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Educatief partnerschap
  • Leerrijke omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Welkom!
Hartelijk welkom op de pagina van onze school. Wij vinden het belangrijk dat ouders zich thuis voelen op onze school. Wanneer u uw kind bij ons op school wilt aanmelden, vragen wij u eerst een informatieve kennismakingsochtend op onze school bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer te horen over onze didactische en pedagogische kijk op het onderwijs. Na een algemene inleiding verzorgd door de directie wordt u door leerlingen uit groep 8 rondgeleid, zodat u de sfeer op school kunt proeven en ook aan hen vragen kunt stellen.

Op onze locatie Jacob de Graefflaan laten wij jaarlijks 60 kleuters instromen.Op onze locatie Van Hoornbeekstraat laten wij jaarlijks 30 kleuters instromen.
U kunt zich voor een rondleiding opgeven door contact op te nemen met de administratie via telefoonnummer 070-3451256.

Is uw kind bij aanmelden vier jaar of ouder, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met een van de bouwcoördinatoren:
Voor de leeftijden 4,5 of 6 jaar:          Inke Wentink               I.Wentink@amgschmidtschool.nl  
Voor de leeftijden 7,8 of 9 jaar:          Kim van den Boogert    k.vandenboogert@amgschmidtschool.nl
Voor de leeftijden 10,11 of 12 jaar:     Agnes Verduin             A.Verduin@amgschmidtschool.nl

 Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.amgschmidtschool.nl.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven