obs Galvani

Galvanistraat 43 2517 RA Den Haag

Schoolfoto van obs Galvani

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Met ingang van schooljaar 2016 2017 werken we met het International Primary Curriculum. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, kunst en cultuur worden geïntegreerd, thematisch aangeboden. In alle groepen leren de kinderen Engels. Daarnaast is er een doorlopende leerlijn ICT ontwikkeld. De focus wat betreft het leren is gericht op het onderzoekend en ontwerpend leren. Dit is al het meest geconcretiseerd in het vak technologie. Alle leerlingen krijgen 1x per twee weken les van de techniekdocent. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven