obs Galvani

Galvanistraat 43 2517 RA Den Haag

Schoolfoto van obs Galvani

Contactgegevens

obs Galvani

Galvanistraat 43
2517 RA Den Haag

Telefoon:
0703607495
Schoolwebsite:
www.galvanischool.nl
E-mailadres:
info@galvani.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

'De Haagse Scholen', stg. voor primair & spec. openb. onderw

Aantal scholen:
58
Aantal leerlingen:
14603
Website schoolbestuur:
www.dehaagsescholen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

Terug naar boven