obs Galvani

Galvanistraat 43 2517 RA Den Haag

Schoolfoto van obs Galvani

In het kort

Toelichting van de school

OBS Galvani is een openbare basisschool in de prachtige wijk Duinoord in Den Haag.

Op onze school staan elkaar respecteren, samenwerken en klaar staan voor elkaar hoog in het vaandel. De school heeft een rijke geschiedenis en biedt een divers onderwijsaanbod. Galvanize betekent vertaald vanuit het Engels inspireren, prikkelen en stimuleren. En dat is wat wij ook graag bij kinderen bereiken. Dat zij gestimuleerd worden door elkaar, geïnspireerd raken door ons onderwijs en dat zij geprikkeld worden door wat ze beleven op school.

De school bestaat al 100 jaar en tekent graag voor de volgende 100 jaar.
Mocht u interesse hebben in onze school, dan raden wij u aan de website te bekijken, klik dan hier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gericht op ontwikkeling
  • Veilige, sociale leeromgeving
  • Open en transparant
  • Leren doen we allemaal graag
  • Maatwerk past altijd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
452
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven