Basisschool Bohemen Kijkduin

Daltonplantsoen 6 2555 SB Den Haag

Schoolfoto van Basisschool Bohemen Kijkduin

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Tevredenheid is belangrijk voor een veilig gevoel binnen de school. Veilige kinderen, zijn blije kinderen en blije kinderen kunnen beter leren en beter samenwerken. Dit pedagogisch klimaat houden we graag gezond binnen de school. Hierbij is de samenwerking met elkaar van groot belang, specifiek de samenwerking met de kinderen hierin.

De school heeft een actieve leerlingenraad die meedenkt over veranderingen en verbeteringen op school. De leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Per groep wordt er één leerling gekozen door de groep, die de groep zal vertegenwoordigen. In totaal zijn er 8 leerlingen lid van deze raad. De leerlingenraad informeert en bevraagt regelmatig hun achterban. Ze vergaderen ongeveer acht keer per schooljaar onder leiding van een personeelslid. Zo zorgen de leerlingen voor samenhang en het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid. De kinderen richten zich voornamelijk op de veiligheid (anti-petsen), tevredenheid (plezier) en op respect. 

De leerlingenraad wordt gevormd uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Per groep wordt één leerling gekozen, dus twee kinderen per leerjaar. Dit schooljaar is de coördinatie van de leerlingenraad in handen van juf Anja Persoon. De leerlingenraad voert regelmatig overleg met elkaar en eventueel de directie over allerhande onderwerpen de school en het onderwijs aangaande, waaronder de tevredenheid.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven