Basisschool Bohemen Kijkduin

Daltonplantsoen 6 2555 SB Den Haag

Schoolfoto van Basisschool Bohemen Kijkduin

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • voelt als thuis
  • uitdagend en respectvol
  • samenwerken en samen leren
  • duurzaam en innovatief
  • kwaliteit en veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
424
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De openingstijden van de school:

Gefaseerd kunnen de kinderen naar binnen tussen 8.20-8.30 uur
Om 8.30 uur starten de lessen
Ouders kunnen de eerste week met de kinderen mee de school in.
Alle kinderen worden weer om 12.00 (woensdag) en 15.00 uur opgehaald.

Bij de kleuterklassen mogen de ouders de kinderen op de maandag en vrijdag naar binnen brengen. Op de andere dagen komen de kleuters zelfstandig naar binnen.
Bij groep 3 kunnen de ouders van de kinderen de eerste twee weken met de kinderen mee naar binnen.

Tot en met groep 4 gaan wij er vanuit dat kinderen worden gebracht en opgehaald door de eigen ouder(s)/verzorger(s). Vanaf groep 5 gaan wij ervanuit dat kinderen zelfstandig buiten gaan. Indien u dit anders wilt regelen, dient u dit aan te geven bij het secretariaat of bij de leerkracht van uw kind(eren). Ongeveer 5 minuten nadat de lessen zijn afgelopen, komen de kinderen op het plein. Laat ons tijdig weten wanneer uw kind met iemand anders meegaat. Als wij daar niet van op de hoogte zijn, geven we uw kind niet mee. Na elkaar gedag te hebben gezegd, kunnen de kinderen met hun ophalers mee of zelfstandig naar huis.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Arbo en veiligheid

Iedere vier jaar wordt een risico inventarisatie en evaluatie uitgevoerd. Via een tool wordt geïnventariseerd hoe veilig het schoolgebouw is voor medewerkers en leerlingen. Aan de hand van deze inventarisatie wordt er een plan van aanpak geschreven. Deze moet worden gekeurd door een extern onafhankelijk bureau. De MR is op de hoogte van het proces en na goedkeuring ook van de inhoud. Zij agendeert jaarlijks het plan om deze te evalueren. Afgelopen schooljaar is deze RI&E uitgevoerd en opgezet. De actiepunten die hieruit zijn ontstaan zijn uitgezet in een tijdsbestek van vier jaar, gebaseerd op urgenties. Elk jaar bekijken we de vorderingen en zullen we waar nodig aanpassingen doen. Dit plan ligt ter inzage bij de directie.

Een aantal leerkrachten is opgeleid tot BHV'er en EHBO'er. Wij hebben een ontruimingsplan. Ieder jaar wordt een aantal keer, samen met andere gebruikers van het pand, een ontruiming geoefend. Deze oefening wordt geëvalueerd en het plan wordt vervolgens aangescherpt. 

Terug naar boven