Obs dr Willem Drees

Bresterstraat 15 2523 XC Den Haag

Schoolfoto van Obs dr Willem Drees

In het kort

Toelichting van de school

'Wij leggen de basis en maken het verschil'

Omdat wij geloven dat ons onderwijs voor onze leerlingen de schakel is naar een succesvolle toekomst, doen wij er samen met ouders alles aan om onze kinderen maatschappelijk te laten ‘slagen’. ‘Slagen’ betekent voor ons dat leerlingen een waardevolle plek in de maatschappij vinden, die past bij hun ambities en vermogens.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talent in ontwikkeling.
  • Samenwerking met ouders
  • NT2:Nederlands als tweede taal
  • Breed naschools aanbod
  • Samenwerking waar mogelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
291
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

DAK kindercenta verzorgt voor de ingeschreven kinderen ook de opvang in vakanties.

Op de site van DAK kindercentra is te vinden welke (delen van) vakanties de opvang gesloten is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven