dr. Willem Dreesschool

Bresterstraat 15 2523 XC Den Haag

Schoolfoto van dr. Willem Dreesschool

In het kort

Toelichting van de school

'Samen leggen wij de basis en maken het verschil'

‘Scholen hebben een bredere taak dan alleen het overbrengen van kennis en vaardigheden’  (Biesta, 2020).   

Op de dr. Willem Dreesschool is de drieslag van Biesta de onderlegger voor onze missie ‘Samen leggen we de basis en maken het verschil’. Dat doen we daardat ieder kind kennen, wij onze leerlingen leren samen te werken, samen te leren en samen te leven en wij onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • We kennen ieder kind
  • Samen werken, leren en leven
  • Eigen verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
238
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

DAK kindercenta verzorgt voor de ingeschreven kinderen ook de opvang in vakanties.

Op de site van DAK kindercentra is te vinden welke (delen van) vakanties de opvang gesloten is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven