Dalton KC Helen Parkhurst

Baambruggestraat 2 -4 2546 SK Den Haag

  • Schoolfoto van Dalton KC Helen Parkhurst
  • Schoolfoto van Dalton KC Helen Parkhurst
  • Schoolfoto van Dalton KC Helen Parkhurst
  • Schoolfoto van Dalton KC Helen Parkhurst
  • Schoolfoto van Dalton KC Helen Parkhurst

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst. Onderstaand treft u een "link" aan. Door hierop te klikken komt u bij de website van Dalton KC Helen Parkhurst. Daarnaast biedt dit SchoolVenster u inzicht in de resultaten van het Kind Centrum. Deze resultaten zijn prima in orde! Dalton KC Helen Parkhurst is Dalton gecertificeerd door de Nederlandse Dalton Vereniging.

De in dit Venster PO aanwezige gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. De school kiest ervoor om geen toelichting bij de cijfers en de feiten te bieden maar om deze voor zichzelf te laten spreken. Mocht u geïnteresseerd geraakt zijn in de school of vragen hebben m.b.t. deze informatie neemt u dan vooral contact op met de directie van het Kind Centrum. Wij staan u graag te woord en u bent natuurlijk ook welkom voor een rondleiding.

Website https://www.daltonkc-helenparkhurst.nl

Instagram: DaltonKCHP

Met vriendelijke groet,

Esmeralda Massa (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid, Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
357
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderopvang Gro-up (0 t/m 4 jaar) is open van 7.30 uur t/m 18.30 uur. Peuterleerplek JongLeren (2,5 t/m 4 jaar) Het onderwijsgedeelte  (4 t/m 13 jaar) is open van 08.30 uur t/m 12.00 uur (ma t/m vr) en van 13.00 t/m 15.00 uur (uitgezonderd wo). De kinderen mogen vanaf 08.15 uur naar binnen. Kinderstralen (4 t/m 13 jaar) doet de Tussen Schoolse Opvang (TSO) van 12.00 uur t/m 13.00 uur (uitgezonderd wo). BSO Gro-up (4 t/m 13 jaar) is open tijdens o.a. onderwijsvakantie en elke dag na onderwijstijd t/m 18.30 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven