Basisschool Archipel

Atjehstraat 31 2585 VG Den Haag

Schoolfoto van Basisschool Archipel

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de pagina van OBS Archipel van Vensters voor primair onderwijs.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Archipel te Den Haag. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Om echter echt een goede indruk te krijgen van de school vragen we u om door te klikken naar de website van de Archipelschool of bel voor een afspraak 0703508027.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Groei
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Archipel is een relatief kleine school met een stabiele leerlingpopulatie. We zijn trots op het vertrouwen dat we van onze kinderen en hun ouders krijgen. De school heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een school met een duidelijke visie en een eigen koers. Onze school heeft een belangrijke en gewaardeerde plek ingenomen in het Haagse onderwijs.

In onze school werken we als team, kinderen en ouders samen aan een fijne leef- en werkgemeenschap waar alle kinderen zich thuis voelen. Een gemeenschap waar we hen werkelijk begeleiden in hun groei naar volwassenheid. Samen werken we er hard aan om voor onze kinderen een veilige, beschermende, uitdagende en op de individuele ontwikkeling van elk kind gerichte schoolomgeving tot stand te brengen.

De school heeft het altijd als haar taak gezien om zich actief en innoverend op te stellen. De Archipel heeft het welzijn van haar kinderen hoog in het vaandel en daarom is het motto van de school dan ook: Op de Archipel mag iedereen zichzelf zijn. Leerkrachten en leerlingen hebben oprechte interesse in elkaar. Ieders talenten en kwaliteiten worden (h)erkend. Wij bieden een veilig sociaal-pedagogisch klimaat waarin kinderen kunnen excelleren: worden wie je bent!.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven