De Kleine Keizer

Alphons Diepenbrockhof 79 2551 KK Den Haag

Schoolfoto van De Kleine Keizer

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool De Kleine Keizer heeft twee vestigingen in de wijken Loosduinen en Waldeck:
een gebouw aan het Alphons Diepenbrockhof 79 (AD) en een locatie aan de Loosduinse Uitleg 10 (LDU).

De Kleine Keizer is een openbare basisschool die kwalitatief goed onderwijs aan leerlingen in een veilige en uitdagende leeromgeving wil bieden. Professionaliteit, kindgerichtheid, maatwerk, goede leerresultaten en een nauwe samenwerking met ouders vormen daarbij haar speerpunten. Openbare scholen worden bezocht door kinderen en ouders met verschillende achtergronden. Het onderwijsteam ziet het als haar taak te zorgen voor goed onderwijs aan alle kinderen. Op een openbare school is in principe iedereen welkom. Het respectvol met elkaar omgaan vormt de basis voor onze dagelijkse werkwijze en ons onderwijsconcept.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bewust leren
  • Veilige, warme sfeer
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt momenteel 12 groepen en heeft ongeveer 290 leerlingen verspreid over de twee locaties. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven