Montessorischool Houtwijk

Architect Berlagelaan 125 2552 ZE Den Haag

Schoolfoto van Montessorischool Houtwijk

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Iedere twee jaar wordt er een ouderenquête ten aanzien van de oudertevredenheid afgenomen. De uitslag van de enquête  wordt binnen de MR en het team besproken en helpt ons steeds weer aan verbetering te werken.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven