Montessorischool Houtwijk

Architect Berlagelaan 125 2552 ZE Den Haag

Schoolfoto van Montessorischool Houtwijk

Het team

Toelichting van de school

Op onze school noemen wij de leerkrachten 'leiders en leidsters'.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school heeft contacten met het regionaal transfercenter RTC Cella. RTC Cella draagt zorg voor de vervanging van allerlei vormen van verlof. 

Indien er geen vervangers/sters beschikbaar zijn, dan wordt er intern naar een oplossing gezocht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

* Alle lessen bewegingsonderwijs worden verzorgd door onze twee vakleerkrachten lichamelijke opvoeding. De onderbouwgroepen hebben eenmaal per week gymles van de vakleerkracht. De middenbouw en de bovenbouw hebben twee gymlessen per week. 

Indeling bouwen:

* Onderbouw    -    groep 1 en 2

* Middenbouw  -     groep 3, 4 en 5

* Bovenbouw   -     groep 6, 7 en 8

De groepen van de middenbouw en van de bovenbouw hebben tweemaal per week bewegingsonderwijs in de gymzaal aan de Mari Andriessenstraat 40. Dit is ongeveer 10 minuten lopen vanaf de hoofdlocatie. Dit gebeurt onder begeleiding van een leid(st)er.

De onderbouwgroepen gymen in het speellokaal; deze is gesitueerd in het gebouw van de hoofdlocatie.


Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Montessori-scholen hebben een vrijheid van lesrooster.  Uiteraard zij wij gehouden aan de Kerndoelen en referentieniveaus zoals iedere school in Nederland. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is als document terug te vinden op onze website (tabblad 'informatie') en op de site van 'Scholen op de kaart'.

Om onze leerlingen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben, werken wij samen met diverse instanties.

  • het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)
  • SMW-Plus
  • Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO)
  • Centrum voor Jeugd en Gezin Loosduinen (Jeugdarts B. Geldof. Mailadres: beatrijs.geldof@denhaag.nl)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het is onze ambitie om op termijn enkele specialisten binnen ons team te hebben: taal, sociaal emotioneel, gedrag, hoogbegaafdheid

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven