RK Basisschool Christoffel

Madurolaan 25 2496 RH Den Haag

Schoolfoto van RK Basisschool Christoffel

In het kort

Toelichting van de school

RKBS Christoffel, een kleurrijk en veilig vertrekpunt om SAMEN te groeien.

Welkom op het schoolvenster van RKBS Christoffel. Wij willen u goed informeren over onze school. In deze tijd waarin er zoveel te kiezen valt uit tal van onderwijsconcepten, vinden we het belangrijk dat u op grond van de juiste informatie uw keuze kunt maken.

Ons onderwijsconcept wordt gekenmerkt door klassikaal onderwijs, instructie op maat en leren zelfstandig te werken, waarbij we de leerling uitdagen tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Het pedagogisch klimaat kenmerkt zich door rust en regelmaat waarbij het welbevinden van de kinderen het uitgangspunt is.

Nieuwsgierig geworden naar onze school? Bezoek dan onze website www.christoffel.nl en maak een afspraak met één van onze directieleden: Chantal de Booy of Marieke Hovenga. U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleurrijk
  • Veilig
  • SAMEN
  • Vertrekpunt
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ongeveer 500 leerlingen bezoeken de school. We hebben sinds 2012 een mooi gebouw met 20 lokalen. In schooljaar 2019-2020 geeft ons dit de gelegenheid om halverwege het schooljaar een 20ste groep te starten met 4 jarigen. Verder kunnen de kinderen genieten van 3 verschillende buitenpleinen, waardoor onze school kleinschalig oogt.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
475
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De RKBS Christoffel hecht veel waarde aan rust en regelmaat. Door de traditionele schooltijden is er veel contact met de ouders mogelijk. Door goede samenwerking met de verschillende organisaties die buitenschoolse opvang (BSO) verzorgen, bieden we een continuüm van opvang en onderwijs. Een van de organisaties zorgt voor naschoolse opvang in ons schoolgebouw.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven