Koningin Beatrixschool

Saenredamstraat 4 2525 TN Den Haag

  • Schoolfoto van Koningin Beatrixschool
  • Schoolfoto van Koningin Beatrixschool
  • Schoolfoto van Koningin Beatrixschool
  • Schoolfoto van Koningin Beatrixschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Omdat de Koningin Beatrixschool een school is die nieuwkomers opvangt, met bovendien een zeer open toelatingsbeleid, is dit van invloed op het interpreteren van de eindtoets-opbrengsten. Ieder schooljaar geldt dat de scores van een aantal leerlingen buiten beschouwing blijven als de inspectie de school beoordeelt op voldoende eindopbrengsten. De werkelijke score voor 2014-2015 is 532,2.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij het opbrengstgericht werken en het halen van de streefdoelen spelen de opbrengstgesprekken een belangrijke rol. Na de Cito M-en E toetsen vindt een gesprek plaats tussen de leerkracht (of duo-leerkrachten tegelijk) en de directie. De resultaten van de groep worden afgezet tegen de streefdoelen. 3x per jaar bespreekt de intern begeleider de tussenopbrengsten met de leerkracht, waarbij vooral op leerlingniveau gekeken wordt wat de vervolgacties zijn.2 x per jaar levert de directie, als onderdeel van een managementrapportage, een overzicht aan waarin de tussen- en eindopbrengsten op schoolniveau worden gepresenteerd. Deze scores (over 4 schooljaren) worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde en de ondergrens die de inspectie hanteert. Niet de kale cito scores, maar de behaalde leerwinst is daarbij leidend.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school kreeg in 2019 het predicaat GOED van de onderwijs inspectie.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven