Koningin Beatrixschool

Saenredamstraat 4 2525 TN Den Haag

  • Schoolfoto van Koningin Beatrixschool
  • Schoolfoto van Koningin Beatrixschool
  • Schoolfoto van Koningin Beatrixschool
  • Schoolfoto van Koningin Beatrixschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Omdat de Koningin Beatrixschool een school is die nieuwkomers opvangt, met bovendien een zeer open toelatingsbeleid, is dit van invloed op het interpreteren van de eindtoets-opbrengsten. Ieder schooljaar geldt dat de scores van een aantal leerlingen buiten beschouwing blijven als de inspectie de school beoordeelt op voldoende eindopbrengsten. De werkelijke score voor 2014-2015 is 532,2.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij het opbrengstgericht werken en het halen van de streefdoelen spelen de opbrengstgesprekken een belangrijke rol. Na de Cito M-en E toetsen vindt een gesprek plaats tussen de leerkracht (of duo-leerkrachten tegelijk) en de directie. De resultaten van de groep worden afgezet tegen de streefdoelen. 3x per jaar bespreekt de intern begeleider de tussenopbrengsten met de leerkracht, waarbij vooral op leerlingniveau gekeken wordt wat de vervolgacties zijn.2 x per jaar levert de directie, als onderdeel van een managementrapportage, een overzicht aan waarin de tussen- en eindopbrengsten op schoolniveau worden gepresenteerd. Deze scores (over 4 schooljaren) worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde en de ondergrens die de inspectie hanteert. Niet de kale cito scores, maar de behaalde leerwinst is daarbij leidend.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school kreeg in 2019 het predicaat GOED van de onderwijs inspectie.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven