Koningin Beatrixschool

Saenredamstraat 4 2525 TN Den Haag

  • Schoolfoto van Koningin Beatrixschool
  • Schoolfoto van Koningin Beatrixschool
  • Schoolfoto van Koningin Beatrixschool
  • Schoolfoto van Koningin Beatrixschool

In het kort

Toelichting van de school

In het hartje van de Schilderswijk in den Haag staat de Koningin Beatrixschool, een vrolijke basisschool voor protestants christelijk onderwijs, waar alle kinderen welkom zijn. 

Vanuit een houding van respect naar elkaar hechten we aan eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Door duidelijke regels ontstaat er veiligheid en geborgenheid en er is een actief anti pest beleid. Veel ouders kiezen voor de Koningin Beatrixschool vanwege de goede sfeer. Van leerkrachten wordt een open en vriendelijke benadering naar leerlingen verwacht. Leerlingen leren via de methode "Kwink" vaardigheden om goed om te gaan met zichzelf en anderen.

Wij hebben oog voor elk kind!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke school
  • Elk kind is welkom
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • aansluiten bij belevingswereld
  • professionele cultuur team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
306
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er is vóór schooltijd opvang voor uw kind mogelijk op maandag t/m vrijdag vanaf 7.30 uur. Na schooltijd kan uw kind opgevangen worden tot uiterlijk 18.30 uur. De school heeft hiervoor een samenwerkingsverband met kindercentrum Saïd Dak. De kinderen worden door personeel van Saïd van en naar school gebracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven