Shri Vishnu School

Abraham van Beyerenstr 56 2525 TH Den Haag

Schoolfoto van Shri Vishnu School

In het kort

Toelichting van de school

We zijn een bijzondere basisschool in Den Haag. Samen met vier andere basisscholen in Nederland maken we deel uit van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON). Uniek is dat wij uw kind naast de gebruikelijke vakken ook de basisbeginselen van het Hindoeïsme bijbrengen.

We zijn namelijk trots op onze hindoeïstische levenshouding.  Naast onderwijskwaliteit vinden we ook de sociale veiligheid en talenten van onze kinderen heel belangrijk. We vinden het belangrijk dat uw kind zich vanaf het begin thuis voelt op onze basisschool. Veiligheid, respect, rust en tolerantie staan bij ons dan ook centraal. Hierdoor kan uw kind zich optimaal ontwikkelen.  

Meer informatie kunt u vinden op: www.shrivishnu.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kwalitatief goed onderwijs
  • Veilige en plezierige omgeving
  • Zelfbewust en autonoom
  • Hindoe waarden en normen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is trots op het feit dat de ouders vertrouwen in ons hebben en voor ons kiezen. De gegevens laten zien hoe de samenstelling in onze leerlingaantallen zich hebben ontwikkeld in de afgelopen jaren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
309
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school faciliteert voor-, tussen- en naschoolse opvang in samenwerking met de genoemde partijen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In onze veiligheidsplan hebben wij het beleid ten aanzien van fysieke en sociale veiligheid opgenomen. Daar waar nodig zullen wij niet nalaten om passende maatregelen te nemen om de veiligheid van een ieder te optimaliseren.

De school heeft ook een aandachtsfunctionaris voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is mevrouw S. Maniram en zij is onder werktijden te bereiken op 06 - 39149192.

Terug naar boven