SBO Het Avontuur

Windjammersingel 80 2496 ZC Den Haag

  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur
  • Schoolfoto van SBO Het Avontuur

Het team

Toelichting van de school

SBO Het Avontuur heeft een inspirerend enthousiast team.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt intern opgelost.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij SBO Het Avontuur hebben we naast vakleerkrachten ook leerkrachten die ondersteunen op het leergebeiden, maar ook op het gebied van sociaal emotionele vorming. Daarnaast innoveren we met film/video in functionele communicatie, kinderen leren duidelijk te praten, de essentie te vertellen en zich te presenteren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters ligt het accent op taalontwikkeling.

We werken veel  in themahoeken

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij SBO Het Avontuur werken we in niveaugroepen en sluiten we aan bij het niveau van de leerling. Onder- midden en bovenbouw loopt hierdoor vloeiend door elkaar.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij verzorgen onderwijs voor leerlingen die een leerachterstand hebben. Een deel van onze schoolpopulatie heeft dyslexie. Daarnaast hebben sommige leerlingen ook extra zorg nodig rondom gedrag. De klassengrootte is maximaal 16 leerlingen per groep en voor de groep 1/2 is de klassengrootte maximaal 13 leerlingen. In de school is veel specialisme aanwezig om de leerlingen opitmaal te begeleiden. De groepen worden ondersteund door onderwijsondersteuners die buiten de groep met kinderen werken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven