RKBS De Bras

Oeverwallaan 104 2498 BZ Den Haag

  • Ons eerst zo saaie grijze plein is in 2013 omgetoverd tot een Groen Plein, waar gespeeld én geleerd kan worden..
  • Rond de school worden groenten en planten gekweekt en wordt natuuronderzoek gedaan.
  • Een grote loopkooi wordt in elkaar gezet
  • Kinderen van Brasland en kinderen van Braswereld werken samen in de aula.
  • Schrijfpatronen maken in Brasland

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Onze visie is dat de opbrengsten van ons onderwijs meer zijn dan alleen taal, rekenen en lezen. We zoomen in op algemene leer-, denk-, organisatie- en sociale vaardigheden. We werken aan de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten van kinderen, zoals zelfvertrouwen, zelfreflectie, samenwerking, het maken van keuzes. Na de eindtoets doen onze kinderen een meesterproef. Hierbij gebruiken de kinderen alle cognitieve en sociale vaardigheden, die ze in hun Brastijd hebben geleerd. Wij hechten zeer groot belang aan de meesterproef, want de kinderen laten dan zien wat de kwaliteit van ons onderwijs is. Van onze leerlingen gaat 66%-77% naar het HAVO/VWO en doorloopt die scholen met succes. Ze vallen daar op door hun sociale gedrag, door hun zelfstandigheid, flexibiliteit en doelgerichte werkhouding. De resultaten van de eindtoets zijn niet altijd conform de adviezen die wij geven. Onderzoek wijst uit dat onze adviezen zeer valide zijn, 95% van onze oud-leerlingen, zit na drie jaar nog steeds op het door ons geadviseerde niveau in het VO.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten worden gevolgd via het Bordfolio en Looqin

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De Bras richt zich op de talenten van alle kinderen. We hebben hoge verwachtingen van iedereen. Ieder kind telt. De maatstaf is betrokkenheid en welbevinden en daarbinnen verwachten we dat kinderen tot aan de uiterste grenzen van het eigen kunnen gaan. We doen veel moeite om Passend Onderwijs te geven en te werken aan tal van cognitieve en sociale vaardigheden. De resultaten van de eindtoets zijn niet altijd conform de adviezen die wij geven. De resultaat gericht werkwijze van de eindtoets, is niet passend bij ons procesgerichte onderwijs. Onderzoek wijst uit dat onze adviezen zeer valide zijn, 95% van onze oud-leerlingen, zit na drie jaar nog steeds succesvol op het niveau in het VO, dat wij geadviseerd hebben. Adviezen worden gezamenlijk gemaakt door de mentoren van BrasEuropa en Braswereld. Van onze leerlingen gaat 66%-77% naar het HAVO/VWO. Als school is dit fijn, maar wat telt is dat het kind op de juiste en best passende school van vervolgonderwijs terecht komt en die met succes doorloopt.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven