RKBS De Bras

Oeverwallaan 104 2498 BZ Den Haag

  • Ons schoolplein is tussen 2019 en 2021 omgetoverd tot een ontdek- en speelterrein, waar gespeeld én geleerd wordt.
  • Rond de school worden groenten en planten gekweekt en wordt natuuronderzoek gedaan.
  • Een grote loopkooi wordt in elkaar gezet
  • Kinderen van Brasland en kinderen van Braswereld werken samen in de aula.
  • Schrijfpatronen maken in Brasland

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van De Bras.

De Bras is een dynamische school waar de ononderbroken ontwikkeling van kinderen centraal staat. Betrokkenheid en welbevinden zijn voor ons de maatstaf voor kwaliteit van leren en onderwijzen.

Wij zijn daardoor geen 'dertien in een dozijn' school. Onze leerlingen zitten in familiegroepen en niet in reguliere klassen. We maken afwisselend en interessant onderwijs mogelijk, waar kinderen ook grotendeels de regisseur zijn van hun eigen leren. Ontdekken en onderzoeken zijn centrale begrippen. Naast de basisvaardigheden, bieden wij kinderen een grote verscheidenheid van werkvormen en uitdagende activiteiten. We proberen aan te sluiten bij de unieke talenten en interesses van kinderen, om ieder kind tot zijn recht te laten komen.

We doen dat in een veilige en sociale omgeving in een mooi en opvallend gebouw, dat omringd is door een groen en speels ingericht plein.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kind eigenaar van leerproces
  • Betrokkenheid en Welbevinden
  • Persoonsontwikkeling
  • Wetenschap, techniek en ICT
  • Professioneel en hecht team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De grafieken op deze site zijn door DUO automatisch op VenstersPO geplaatst. Maar op de Bras zitten kinderen niet leeftijd bij leeftijd in jaarklassen. Onze leerlingen zitten in heterogene familiegroepen. De grafieken zeggen dus eigenlijk niets over de groep waarin uw kind zou zitten.

Momenteel is onze organisatie als volgt: In de onderbouw van onze school (Brasland) zitten kinderen van 4 tot en met 6 à 7 jaar samen in éénzelfde familiegroep. In de bovenbouw betreft dat kinderen van 6 à 7 jaar tot en met circa 12 jaar. Lees meer over deze keuze voor deze indeling op onze website.Onze leerlingen zitten ook niet de hele schooldag in dezelfde ruimte met één leerkracht. De dag begint en eindigt in de familiegroep met de eigen vertrouwde mentor. Rekenen en taal worden door de hele school heen in cursusgroepen gegeven, waarbij we kinderen zo goed mogelijk op maat bedienen. In de loop van de dag kiezen en plannen kinderen voor bepaalde aangeboden activiteiten, voor een bepaald vakgebied, voor zelfbedachte thema's of projecten. Zo wisselen kinderen tussen diverse ruimten, krijgen te maken met meerdere leerkrachten en ontmoeten in de activiteiten meer en andere kinderen dan alleen hun klasgenootjes of mentor uit de familiegroep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
276
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De tussentijdse opvang is door de school in handen gegeven van Hakuna Matata. Ouders regelen de opvang door Hakuna Matata rechtstreeks met deze aanbieder via hun website

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Geen nadere toelichting nodig

Terug naar boven