Rooms Katholieke Basisschool De Paradijsvogel

Weidevogellaan 201 2496 MT Den Haag

  • Alle groepen krijgen gym van een vakleerkracht, 90 minuten per week bewegen.
  • Rekenen en taal wordt verwerkt op een Chromebook middels Snappet. Ipads en flipbooks worden ingezet ter ondersteuning van ons onderwijs.
  • We zorgen met elkaar voor een fijne werkomgeving. Er zijn afspraken over hoe we ons in de school, op de gang en in de klas gedragen.
  • We houden ons aan de begin- en eindtijden van een schooldag. We beginnen graag op tijd. Met een inloop van 10 minuten moet dat lukken.
  • Op de maandelijkse informatieochtend informeren wij u graag over onze ondersteunings(on)mogelijkheden voor uw kind(eren).

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingen uit groep 6, 7 en 8 is gevraagd deze vragenlijst in te vullen. Een vragenlijst over verschillende thema's waar zij vast iets over terug te geven hebben. Het resultaat mag er wezen! De leerlingen zijn over de meeste thema's zeer positief gestemd.
Het resultaat is in alle klassen met de leerlingen besproken. Opvallende zaken zijn benoemd en krijgen in de klas verder aandacht. Met name het veiligheidsgevoel in de pauze krijgt extra aandacht in de verschillende groepen en bij de begeleiding tijdens het buitenspel.

Tevredenheid
7,9

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek is onder alle ouders van groep 1 t/m 8 uitgezet. Uit de rapportage valt te lezen dat ouders over het algemeen zeer positief gestemd zijn.

De resultaten zijn uitgebreid besproken met de ouder- en personeelsgeleding van de MR. We besloten om op een aantal thema's nog met een ouderpanel verder in gesprek te gaan en zo nog wat verdiepingsvragen te kunnen stellen. De uitkomsten geven weer input voor het schoolplan. Wij waarderen het meedenken van onze ouders zeer, wij begrijpen zo elkaars inzichten steeds beter en wij houden elkaar scherp.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven