Rooms Katholieke Basisschool De Paradijsvogel

Weidevogellaan 201 2496 MT Den Haag

  • Alle groepen krijgen gym van een vakleerkracht, 90 minuten per week bewegen.
  • Rekenen en taal wordt verwerkt op een tablet middels Snappet. Ipads en flipbooks worden ingezet ter ondersteuning van ons onderwijs.
  • We zorgen met elkaar voor een fijne werkomgeving.
  • We houden ons aan de begin- en eindtijden van een schooldag.
  • Op de informatieochtenden informeren wij over onze ondersteunings(on)mogelijkheden voor elk kind.

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Paradijsvogel is sterk, zorgzaam, inspirerend, nieuwsgierig en dynamisch. Het is een groot team met veel onderwijservaring, veerkracht en bovenal passie voor het vak. Het team is erg bereid om elkaar te helpen en mee te denken om het onderwijs elke dag te verbeteren. De school kent weinig verloop van medewerkers. Verschillende leerkrachten beschikken over specialisaties die ingezet kunnen worden bij de begeleiding van de leerlingen en leerkrachten.

De directie bestaat uit een directeur en een adjunct directeur. Een administratieve kracht en een conciërge zorgen voor een zeer belangrijke ondersteuning. De huidige organisatiestructuur werkt voor het leerkrachtenteam goed. In elk leerjaar is een coördinator aangesteld om de lijnen binnen de school kort te houden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hopen natuurlijk zo min mogelijk collega's te moeten vervangen. Het beste onderwijs wordt toch door de eigen leerkracht van de groep gegeven. Natuurlijk komt het voor dat er toch een collega ziek thuis is.

Wij proberen altijd eerst intern een oplossing te vinden; een parttime of een ambulante collega. Ook proberen we iemand uit de invalpool te krijgen. Het kan ook voorkomen dat wij een groep verdelen over de andere groepen. Dit is volgens een vaste verdeling; dat geeft de kinderen die verdeeld worden en de ontvangende groep meer rust. In het slechtste geval vragen we de ouders de kinderen een dag thuis te houden omdat er dan geen geschikte vervangende leerkracht is gevonden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bewegen vinden wij voor kinderen belangrijk. We vinden het eveneens belangrijk dat dit wordt aangeboden door deskundige leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in sport en bewegen. Alle kinderen krijgen daarom les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

In groep 1/ 2 krijgen de kinderen daarnaast ook van een vakleerkracht muziek onderwijs in de verschillende facetten van de muziekwereld.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/ 2 leren wij door spel. Dit is niet altijd in een vast rooster te vatten. Net als dat de ontwikkeling van een kind in deze jaargroep niet in een vloeiende lijn gebeurt. Een kind krijgt de ruimte om zichzelf te ontwikkelen op de wijze die het best bij het kind past.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij geven veel aandacht aan de sociale vaardigheden en hoe we met elkaar om willen gaan in de klas. Een prettig werkklimaat vinden wij bevorderlijk voor het leerproces. We geven eveneens veel aandacht aan het lees-, taal- en rekenonderwijs. Een goede basis is van belang voor het vervolgonderwijs. Tevens werken wij, naast Snappet, met verschillende digitale leermiddelen ook met chromebooks, flipbooks en Ipads.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij hechten veel waarde aan een kwalitatief goede interne zorgstructuur. Er is een team van 3 intern begeleiders die samen met leerkrachten en ouders bekijkt wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wij verwijzen naar het schoolondersteuningsprofiel voor de verschillende afspraken en aandachtsgebieden op dit thema.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven