Rooms Katholieke Basisschool De Paradijsvogel

Weidevogellaan 201 2496 MT Den Haag

  • Alle groepen krijgen gym van een vakleerkracht, 90 minuten per week bewegen.
  • Rekenen en taal wordt verwerkt op een tablet middels Snappet. Ipads en flipbooks worden ingezet ter ondersteuning van ons onderwijs.
  • We zorgen met elkaar voor een fijne werkomgeving.
  • We houden ons aan de begin- en eindtijden van een schooldag.
  • Op de informatieochtenden informeren wij over onze ondersteunings(on)mogelijkheden voor elk kind.

Contactgegevens

Rooms Katholieke Basisschool De Paradijsvogel

Weidevogellaan 201
2496 MT Den Haag

Telefoon:
0153106112
Schoolwebsite:
www.basisschooldeparadijsvogel.nl
E-mailadres:
info@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Lucas Onderwijs

Aantal scholen:
81
Aantal leerlingen:
34898
Website schoolbestuur:
www.lucasonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

Terug naar boven