Kindcentrum Balans

Klaverveld 3-5 2492 MA Den Haag

  • Schoolfoto van Kindcentrum Balans
  • Schoolfoto van Kindcentrum Balans
  • Schoolfoto van Kindcentrum Balans
  • Schoolfoto van Kindcentrum Balans
  • Schoolfoto van Kindcentrum Balans

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Volgen van de ontwikkeling van kinderen

Het leerlingvolgsysteem (LVS) stelt ons in staat om de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen tijdens de gehele schoolloopbaan.
Het stelt de leerkrachten in staat om regelmatig en systematisch gegevens te verzamelen omtrent de vorderingen van de leerlingen.
Daarnaast observeert de leerkracht de leerlingen dagelijks en legt regelmatig verslag in de Esis,
het administratiesysteem.

Om de resultaten van spelling, begrijpend lezen en rekenen-wiskunde te verbeteren, zetten wij onder andere het volgende in:
o  Systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van de leerlingen.
o  Het team blijvend scholen in deze manier van werken.
o  Aansluiting bij het netwerk ‘Opbrengstgericht Werken’ van Lucas Onderwijs.
o  De vorderingen controleren door de toetsresultaten te bekijken, te bespreken en te volgen in leerling- en groepsbesprekingen. o  Didactische werkplannen maken en borgen op de hoofdvakken spelling, technisch- en begrijpend lezen en rekenen-wiskunde, om zo de leerlingen meer op maat te helpen. Deze plannen worden systematisch geëvalueerd, zodat de opbrengsten gemeten kunnen worden en de doelstellingen kunnen worden bijgesteld.
o  Ons richten op de instructie en verwerking van de lesstof, daarbij rekening houdend met de diverse leerstijlen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven