Kindcentrum Balans

Klaverveld 3-5 2492 MA Den Haag

 • Om ons gebouw ligt het school/speelplein, aan de voorkant en zijkant wordt gespeeld.
 • Fietskarren voor de kleuters en groep 3 mogen natuurlijk niet ontbreken bij het buiten spelen.
 • Bellenblazen aan de voorkant van het schoolplein.
 • Schoolfoto van Kindcentrum Balans
 • Ook op de achteringang van ons gebouw hangt natuurlijk ons mooie Balans logo.

Het team

Toelichting van de school

Team Balans

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wie staat er voor welke klas?

In de schoolgidsbijlage en op onze site kunt u vinden welke leerkrachten er het huidige schooljaar voor welke groep staan. 
Tijdens afwezigheid van een groepsleerkracht wordt deze vervangen door een andere leerkracht van de school.
Op onze school hebben wij een ‘protocol (ziekte) vervanging’.

Het volgende stappenplan is ontwikkeld en wordt aangehouden:
Stap 1:            Vervanging d.m.v. de daarvoor aangestelde poolleerkracht.
Stap 2:            Vervanging door parttimeleerkrachten of duo-partners.
Stap 3:            Inzet van remedial teacher
Stap 4:            Vervanging door overig ambulantpersoneel
Stap 5:            Vervallen van het geplande verlof van leerkrachten.
Stap 6:            Leerlingen verdelen over de groepen. *
Stap 7:            Directeur voor de klas.
Stap 8:            Leerlingen naar huis. 
*Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er één kleutergroep wordt opgesplitst en de kinderen verdeeld worden
over de andere kleutergroepen, om zo een leerkracht vrij te roosteren voor vervanging in een andere groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze kleutervisie: 'Ik speel, ik beweeg en ik voel me veilig'.

We streven ernaar dat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen in deze periode,
dat ze met plezier naar school gaan. We proberen ze uit te dagen, te prikkelen. Hierbij gebruiken we naast het
aanbod van de leerkracht verschillende methoden. 
We werken in projecten en thema’s. Tijdens een thema komen verschillende ontwikkelingsgebieden (o.a. woordenschat, taal, rekenen, samenwerken, sociaal emotionele ontwikkeling) aan bod.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de tabel kunt u zien hoe de uren in principe per vakgebied verdeeld zijn over de diverse groepen.
In overleg met intern begeleiders en de directie, kunnen leerkrachten afwijken van dit rooster ten gunste van de groep.
Op deze manier bestaat de mogelijkheid de gestelde doelen voor een periode te behalen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Kindcentrum Balans biedt regulier onderwijs voor kinderen van 4 - 12 jaar.
Op basisschool Balans zijn veel faciliteiten en ondersteuningsmogelijkheden aanwezig, waarbij opgemerkt;
de ondersteuningsbehoefte voor een kind is altijd maatwerk.
In het Ondersteuningsprofiel kunt u lezen welke en of wij de ondersteuning kunnen bieden die een kind nodig heeft.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kindcentrum Balans werkt nauw samen met opvangorganisatie Vlietkinderen, zo is er een peuterspeelzaal in het onderwijsgebouw gevestigd en is er een peuterspeelzaalgroep in het gebouw van Vlietkinderen (zelfde terrein) gevestigd. 

Normaliter is er binnen kc Balans ook de Zon groep actief, waar kinderen van zowel de peuterspeelzaal als de school met elkaar uren les krijgen van een leerkracht én een pedagogisch medewerker op verschillende ontwikkelingsgebieden:

 • Klankonderwijs
 • Woordenschat 
 • Rekenen 
 • Extra uitdaging 
 • Motoriek 

Terug naar boven