Kindcentrum Balans

Klaverveld 3-5 2492 MA Den Haag

  • Om ons gebouw ligt het school/speelplein, aan de voorkant en zijkant wordt gespeeld.
  • Fietskarren voor de kleuters en groep 3 mogen natuurlijk niet ontbreken bij het buiten spelen.
  • Bellenblazen aan de voorkant van het schoolplein.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Balans
  • Ook op de achteringang van ons gebouw hangt natuurlijk ons mooie Balans logo.

In het kort

Toelichting van de school

Met veel plezier werken ongeveer tachtig professionals op kindcentrum Balans dagelijks aan de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar. We werken vanuit een gezamenlijke visie:

Samen de toekomst mooier maken!

Balans is een grote kleine wereld voor kind en ontwikkeling waar we:

Iedereen zien

Wendbaar ontwikkelen

Samen in onze kracht staan

Helder & dynamisch zijn.


Zie voor meer praktische informatie onze Kindcentrumgids

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een kleine grote school
  • Samen, hand in hand
  • Een evenwichtige basis leggen
  • Voor ieder kind
  • Op weg naar de toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telt aan het begin van dit schooljaar 680 leerlingen, verdeeld over zesentwintig groepen.
Gedurende het schooljaar zal de school nog (gecontroleerd) groeien.
Halverwege het schooljaar kan er nog een nieuwe kleutergroep worden opgestart met vierjarigen.
Die kinderen zullen aan het begin van het volgende schooljaar verdeeld worden over de zeven andere kleutergroepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
685
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven