Prot Chr Basisschool De Vlieger

Frits Diepenlaan 43 2497 DN Den Haag

Schoolfoto van Prot Chr Basisschool De Vlieger

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Eens in de paar jaar wordt er een Leerling- en ook Oudertevredenheid enquête afgenomen.

In schooljaar 2020-2021 is er een Leerling tevredenheid enquête afgenomen.

Deze is gedeeld met het team en de ouders.

Verbeterpunten zijn opgepakt en wij zijn doorgegaan met alle zaken waar de leerlingen heel erg tevreden over waren. Komend schooljaar zal er opnieuw een enquête worden afgenomen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Eens in de paar jaar wordt er een Ouder tevredenheid enquête afgenomen.

Deze wordt met de Medezeggenschap, alle leerkrachten en ouders gedeeld.

Verbeterpunten zijn/worden opgepakt en met de goede punten wordt doorgegaan.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven