Prot Chr Basisschool De Vlieger

Frits Diepenlaan 43 2497 DN Den Haag

Schoolfoto van Prot Chr Basisschool De Vlieger

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van PCBS De Vlieger,

Basisschool De Vlieger levert gedurende acht jaren een grote bijdrage aan de vorming en het leven van kinderen.

Wij willen in die periode de mogelijkheden van de kinderen zoveel mogelijk ontwikkelen. Ook hopen wij dat de kinderen de acht jaren op de basisschool als een onvergetelijke periode ervaren.

Belangrijke uitgangspunten van onze school zijn:

* Ieder kind is uniek en moet zich overeenkomstig zijn of haar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen.

* Kinderen leren zelfstandig te werken, ze leren plannen en ze leren zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen werk.

* Een duidelijke structuur geeft kinderen een gevoel van veiligheid en duidelijkheid. Regels en afspraken zijn hierbij belangrijke voorwaarden.

* Respect in de omgang tussen leerlingen, leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) staat voorop.

* Onderwijs en hulpmiddelen moeten hierbij aansluiten op de maatschappij van vandaag en voorbereiden op de maatschappij van morgen.

Om deze uitgangspunten te realiseren, is inzet en betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s), leerkrachten en een goede samenwerking tussen beiden onontbeerlijk. Wij willen als team van basisschool De Vlieger dan ook op een open manier met ouder(s)/verzorger(s) communiceren. Mocht dit uw eerste kennismaking zijn met onze school en wilt u meer weten, bel ons dan voor een afspraak. Graag geven wij u meer informatie en leiden wij u rond in onze school.

Ook kunt u voor meer informatie kijken op onze website: www.pcbsdevlieger.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • verantwoordelijkheid
  • openheid en samenwerking
  • veiligheid
  • betrokkenheid
  • vakbekwaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De grafieken op deze site zijn door DUO automatisch op VenstersPO geplaatst.
De wijk Ypenburg laat een krimp zien m.b.t. het aantal kinderen dat in de wijk woont. Hierdoor zijn wij als school in de afgelopen jaren iets kleiner geworden. Op De Vlieger zijn op dit moment vier kleutergroepen. Van de overige leerjaren hebben wij 2 parallelgroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
375
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven