Basisschool Grote Beer

Guntersteinweg 60 2531 JZ Den Haag

  • Schoolfoto van Basisschool Grote Beer
  • Schoolfoto van Basisschool Grote Beer
  • Schoolfoto van Basisschool Grote Beer
  • Schoolfoto van Basisschool Grote Beer
  • Tijdens de Rijke Schooldag worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • 'Kijk eens wat ik kan'
  • Talentontwikkeling
  • Vreedzame school
  • Ontmoetingsplek
  • Rijke Schooldag

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telt gemiddeld tussen de 350 en 400 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. We houden de groepsgrootte zo klein mogelijk. De optimale groepsgrootte is mede afhankelijk van de kenmerken van onze leerlingen. De ervaring van de laatste jaren leert ons, dat we goed onderwijs kunnen geven als we uitgaan van maximaal 25 leerlingen in groep 1 & 2 en maximaal 28 leerlingen in de groepen 3 t/m 8. De kleutergroepen beginnen elk schooljaar met gemiddeld 18 leerlingen. In de loop van het jaar stromen 4-jarigen in. Aan het einde van elk schooljaar zitten er in elke kleutergroep maximaal 25 kleuters. Door de inzet van de NPO-gelden hebben we de afgelopen jaren de groepen kleiner kunnen maken. Het aantal leerlingen per groep ligt hierdoor op dit moment gemiddeld lager dan bovenstaande aantallen.

Als het maximaal aantal leerlingen (25 of 28) bereikt is ontstaat er een wachtlijst. Gedurende het gehele schooljaar zijn er momenten waarop nieuwe leerlingen kunnen instromen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
360
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Indien u in contact wilt komen met een medewerker van onze school, dan kunt u altijd contact opnemen met de administratie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Tassencontrole

De directie kan te allen tijden een tassen en/of jassencontrole uitvoeren. De afweging om over te gaan tot een controle ligt bij de directie

Terug naar boven