RK Basisschool De Parkiet

Parkietlaan 1 2566 XT Den Haag

  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij vullen twee keer per jaar een sociale vragenlijst in voor ieder kind. (SCOL). Ook de leerlingen in groep 6 t/m 8 vullen deze lijsten zelf in. Hieruit blijkt dat kinderen het fijn hebben bij ons op school. Wanneer er signalen voor kinderen naar boven komen, wordt dit opgepakt met de leerlingen en hun ouders. Deze lijsten zijn niet te publiceren.

In schooljaar 2022/2023 is ook een leerlingtevredenheidsenquête afgenomen die wel gepubliceerd wordt.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op De Parkiet wordt 1x per vier jaar een ouderenquête afgenomen. 


Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven