RK Basisschool De Parkiet

Parkietlaan 1 2566 XT Den Haag

  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Parkiet

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Saamhorigheid
  • Structuur en regelmaat
  • Ouderbetrokkenheid
  • Maatschappelijk betrokken
  • Aandacht voor cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school komen leerlingen vanuit De Vogelwijk, Bomen- en Vruchtenbuurt, ook enkele leerlingen komen uit het Statenkwartier, Kijkduin en Duindorp.

Onze school biedt op dit moment ruimte aan 11 groepen. We hebben drie kleutergroepen en verder van alle leerjaren één groep. ( We hebben twee groepen 8.) Een daling in het leerlingenaantal heeft te maken met het laten uitstromen van de dubbele groep. Hierdoor ontstaat er volgend schooljaar een stabiel leerlingenaantal. 

We streven naar een maximum groepsgrootte van 30 leerlingen per klas. Door onvoorziene omstandigheden zoals een extra kleuterjaar of versneld doorstromen kan een groep iets groter worden.
Er zijn ook groepen met minder dan 30 leerlingen (26/28).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
251
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school start haar lessen om 8.30 uur en eindigt om 15.00 uur. In de middagpauze van 12.00 uur tot 13.00 uur kunnen de kinderen overblijven. Kinderen eten in hun eigen lokaal. De organisatie hiervan ligt bij school en vrijwilligers zoals ouders en betrokkenen .Deze overblijfouders volgen om de drie jaar een nascholingstraject. Elke twee maanden is er overleg tussen de overblijfouders en de schoolleiding. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de directie van de school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

R.K. Basisschool "de Parkiet" .

Onze school is een Rooms-Katholieke basisschool, die uitgaat van christelijke waarden en normen. Dit betekent, dat we ook open staan voor mensen met een andere levens­over­tui­ging. De ouders en leerkrachten vinden het heel belangrijk, dat onze school een plaats is, waar het kind zich veilig, prettig en geborgen voelt. Regelmatig is er daarom aandacht voor de school- en klassenregels en meten wij de schoolveiligheid bij kinderen, ouders en leerkrachten.  De kinderen leren rekening met elkaar te houden. De oudere kin­deren hebben daarbij een voorbeeldfunctie voor de jongere leerlingen. Op school is er ruimte om samen te leren, om samen te ontdekken en je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Je mag fouten maken, want van fouten leer je. Leren kan alleen als je je veilig voelt en jezelf kunt zijn. Daarvoor is het nodig dat je je kwetsbaar op durft te stellen en dat je jezelf gezien en geaccepteerd voelt. 

Terug naar boven