KC De Binck

St. Barbaraweg 4 2516 BT Den Haag

  • Schoolfoto van KC De Binck
  • Schoolfoto van KC De Binck
  • Schoolfoto van KC De Binck
  • Schoolfoto van KC De Binck
  • Schoolfoto van KC De Binck

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum de Binck is de locatie voor basisonderwijs en kinderopvang in de Binckhorst. Het kindcentrum is geopend in augustus 2022. In een doorlopende lijn van 0-12 jaar bieden we de kinderen de mogelijkheid om te ontdekken, onderzoeken en maken in een vertrouwde omgeving. Gedurende de gehele dag zijn de mogelijkheden en beschikbare materialen hetzelfde. Met een vast team van medewerkers bieden we de kinderen een voorspelbare en veilige omgeving. Op dit moment hebben we ons kandidaatschap om een IB PYP world school te worden. De komende jaren werken we binnen de kaders van het IB naar onze accreditatie toe. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdek
  • Onderzoek
  • Maak
  • IB PYP
  • Domeinen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum de Binck is geopend in augustus 2022. We zijn toegerust op het geven van onderwijs en opvang aan alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Bij de start van het schooljaar 2023-2024 hebben we kinderen in de groepen 1 t/m 7. De komende jaren zullen we groeien in ons leerlingaantal en toewerken naar onze nieuwbouwlocatie in de Binckhorst.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
14
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven