CBS De Waterlelie

Laantje van Salland 32 2548 NP Den Haag

  • Schoolfoto van CBS De Waterlelie
  • Schoolfoto van CBS De Waterlelie
  • Schoolfoto van CBS De Waterlelie
  • Schoolfoto van CBS De Waterlelie
  • Schoolfoto van CBS De Waterlelie

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Waterlelie is op 1 augustus 2021 overgaan naar een nieuw Brin-nummer. Het percentage leerlingen wat het fundamentele niveau behaalt en welk percentage het streefniveau is nu nog in het gemiddelde van de Gantel opgenomen. 

In de bijlage het schoolrapport CITO eindtoets van de Waterlelie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

adviezen Waterlelie zie blz 21 schoolgids

De gegevens zijn voor deze school niet bekend.

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Klik op de link naar het definitieve rapport onderaan de pagina

Terug naar boven