Vrije School Wonnebald

Mozartlaan 189 2555 JK Den Haag

  • Schoolfoto van Vrije School Wonnebald
  • Schoolfoto van Vrije School Wonnebald
  • Schoolfoto van Vrije School Wonnebald
  • Schoolfoto van Vrije School Wonnebald
  • Schoolfoto van Vrije School Wonnebald

In het kort

Toelichting van de school

Het is één van die vragen waar je als ouders voor staat: 'Welke school is het beste voor mijn kind?' Waar baseer je de uiteindelijke keuze nu precies op? Het liefst toch op zoveel mogelijk informatie.

Op basisschool Wonnebald leren kinderen, net als op iedere basisschool in Nederland, lezen, schrijven en rekenen. Maar het aanbod binnen het Vrijeschoolonderwijs is breder dan het reguliere aanbod. Het is belangrijk dat kinderen naast het leren van bijvoorbeeld taal en rekenen ook zelfvertrouwen, durf, creativiteit en een open blik ontwikkelen. Onderwijs voor hoofd, hart en handen. Zodat kinderen de wereld vol zelfvertrouwen tegemoet kunnen treden en uit kunnen groeien tot zelfstandige mensen, met een groot gevoel voor eigenwaarde.

Wilt u meer weten over Basisschool Wonnebald? Wij nodigen u van harte uit voor een nadere kennismaking! Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs? Klik hier voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Steeds meer ouders kiezen voor het vrijeschoolonderwijs. Basisschool Wonnebald is een relatief kleine, warme en gezellige school en heeft jaarlijks ongeveer 270 leerlingen. De leerlingen kennen elkaar bijna allemaal, de leerkrachten kennen eveneens alle leerlingen. Basisschool Wonnebald heeft 3 kleuterklassen (groep 1 en 2) en daarnaast klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8).
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven