Petrus Dondersschool

Ambachtsgaarde 5 2542 ED Den Haag

  • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
  • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
  • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
  • Schoolfoto van Petrus Dondersschool
  • Schoolfoto van Petrus Dondersschool

In het kort

Toelichting van de school

Hier op de Petrus Dondersschool kun je zijn wie je bent en stimuleren we je talent!

Website Petrus Dondersschool


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Talent ontdekken
  • Eigenaarschap
  • Individuele aandacht
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben de afgelopen jaar een lichte groei kunnen zien in het leerlingenaantal. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
256
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met het LeerKansen Profiel. Kinderen krijgen per week 6 uur extra onderwijstijd.

Op dit moment krijgen kinderen extra lessen in:

- Sport en bewegen

- Creativiteit

- Natuur

- Techniek

- Muziek

- Koken

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven