Rooms Katholieke Basisschool De Zuidwester

Marterrade 312 2544 ME Den Haag

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Zuidwester
  • Wij leren samen vanuit onze kernwaarden "eigenaarschap, samen en vertrouwen".

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks laten we door de ouders van onze leerlingen een oudervragenlijst invullen waarin zij aan kunnen geven hoe tevreden zij zijn met de Zuidwester. Het team gebruikt deze gegevens om met elkaar te bespreken welke verbeterpunten er zijn. De mening van ouders is voor ons erg belangrijk. We zijn ook dit jaar weer blij met het "rapport cijfer" dat we van onze ouders hebben gekregen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven