Rooms Katholieke Basisschool De Zuidwester

Marterrade 312 2544 ME Den Haag

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Zuidwester
  • Wij leren samen vanuit onze kernwaarden "eigenaarschap, samen en vertrouwen".

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is proberen we dit in eerste instantie intern op te lossen door vervanging binnen het team te zoeken. Als dit niet lukt wordt er gezocht naar een leerkracht uit de vervangingspool. Mocht deze niet beschikbaar zijn dan wordt de groep verdeeld over de overige groepen.  Bij alle vormen van vervanging is rust in de groep belangrijk. In principe sturen wij leerlingen niet naar huis. Wij zien dit als een uiterste maatregel waar de school niet graag toe overgaat. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de voorschool de Zuidwestertjes kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar terecht.

Wanneer uw kind 4 jaar is kan het doorstromen naar de basisschool

De Zuidwester heeft naast het reguliere onderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar ook een neven instroomgroep. In de neven instroom groep worden kinderen tussen de 6 en 12 jaar opgevangen die net in Nederland zijn. Deze kinderen spreken de Nederlandse taal nog niet goed.

In de neveninstroom groep proberen de speciaal daarvoor opgeleide leerkrachten de kinderen in minimaal een jaar de Nederlandse taal eigen te maken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de voorschool de Zuidwestertjes kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar terecht. Wanneer uw kind 4 jaar is kan het doorstromen naar de basisschool. De Zuidwester heeft naast het reguliere onderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar ook een neven instroomgroep. In de neven instroom groep worden kinderen tussen de 6 en 12 jaar opgevangen die net in Nederland zijn. Deze kinderen spreken de Nederlandse taal nog niet goed. In de neveninstroom groep proberen de speciaal daarvoor opgeleide leerkrachten de kinderen in minimaal een jaar de Nederlandse taal eigen te maken.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door de extra financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld zijn we in staat onze leerlingen meer specifieke aandacht te bieden daar waar nodig. We hebben extra personeel aangenomen die in kleine groepjes met deze kinderen aan de slag gaan. onze ambities zijn om de achterstanden vooral op taalgebied terug te brengen. Onze populatie bestaat voornamelijk uit NT2-leerlingen. Zij starten op de basisschool vaak al met een achterstand op het gebied van woordenschat. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij zijn een voorschool voor kinderen vanaf twee-en-half jaar. Wij werken samen met de basisschool "de Zuidwester". Daar werken we met de piramide-methode, dit is een taalprogramma met verschillende thema´s. Daarnaast doet de voorschool ook mee aan het implementeren van Spelend leren. Wij organiseren voor ouders twee keer per jaar een ouderavond. Zo krijgen ze een indruk over hoe het gaat op de voorschool, tevens is er een mogelijkheid om een ochtend mee te helpen op de groep, en is er natuurlijk de spelinloop, dit betekent dat u elke dag een half uurtje in de klas mag kijken en spelen.

Terug naar boven