Rooms Katholieke Basisschool De Zuidwester

Marterrade 312 2544 ME Den Haag

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Zuidwester
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Zuidwester
  • Wij leren samen vanuit onze kernwaarden "eigenaarschap, samen en vertrouwen".

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de informatiepagina van de Zuidwester. Op deze website proberen we u een goed beeld te geven van onze school.

Mocht u belangstelling hebben dan kunt u altijd contact opnemen voor het maken van een afspraak, voor een rondleiding en een informatief gesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij leren samen
  • samen
  • vertrouwen
  • eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Zuidwester is een grote school met ongeveer 400 leerlingen verdeeld over 18 groepen en een instroomgroep. De leerlingen die onze school bezoeken hebben diverse nationaliteiten. Het overgrote deel van deze leerlingen zijn van Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse komaf. De Zuidwester is een echte afspiegeling van de multiculturele wijk Bouwlust.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
371
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven