Rosa basisschool

Nijkerklaan 7 2573 BA Den Haag

Schoolfoto van Rosa basisschool

Het team

Toelichting van de school

De Rosa basisschool heeft een bevlogen team met een mooie mix van jong/oud(er) en man/vrouw. Typerend voor ons team: we staan altijd voor elkaar klaar en zijn leergierig (net als de kinderen). Dit zorgt ervoor dat leerkrachten graag bij ons komen werken en het lerarentekort ons momenteel niet raakt!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Twee belangrijke uitgangspunten bij afwezigheid van een leerkracht zijn voor ons:

 • We streven ernaar het onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen door te laten gaan. Ook al is dat een fikse uitdaging met het lerarentekort. Pas in het uiterste geval sturen wij een klas naar huis. 
 • We informeren ouders over de afwezigheid van de leerkracht en welke oplossing we daarvoor hebben gevonden.

We doorlopen verschillende stappen bij afwezigheid van een zieke leerkracht:

 1. Kan een leerkracht/ondersteuner die die dag niet voor de groep bijspringen?
 2. Kan een andere leerkracht/ondersteuner die parttime werkt de zieke leerkracht vervangen?
 3. Kan een stagiair (3e of 4e jaars) de zieke leerkracht vervangen
 4. Kan een leerkracht/ondersteuner van buiten de school (via invalpoules) bijspringen?
 5. Kan de groep verdeeld worden over andere groepen?

Als al de stappen in deze chronologische volgorde geen oplossing bieden, sturen we een groep naar huis. Voor noodopvang bieden we dan altijd plek. In de praktijk komt het naar huis sturen van groepen nauwelijks voor. We mogen ons gelukkig prijzen met een stabiel team en een ruime formatie, waardoor er vaak een collega kan invallen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelend leren is de rode draad bij ons onderwijs aan het jonge kind. Bij de peuters en de groepen 1/2, wordt met thema’s gewerkt, die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen of de tijd van het jaar. Denk aan thema's als: Herfst, Wonen, Eten en drinken, Sprookjes, Ziek en gezond. De speel- en ontdekhoeken worden zo ingericht dat de kinderen uitgedaagd worden tot spelend leren. We besteden dagelijks aandacht aan de ontwikkeling van de woordenschat aan de hand van projecten rondom een centraal thema. Ook aan de lichamelijke ontwikkeling, de creatieve en muzikale ontwikkeling van de peuters en kleuters besteden we veel aandacht.

In de groepen 1/2 wordt met een twee jarenplanning gewerkt, zodat er een breed aanbod aan thema's is en er voldoende mogelijkheid is om te verdiepen binnen een thema. Bij elk thema zorgen we dat er een koppeling is naar de dagelijkse praktijk, dat het thema betekenisvol en dichtbij de belevingswereld van kinderen is. Ook zorgen we  dat er voldoende tijd voor de kinderen is om tot spel te komen waarbij eigen inbreng van de kinderen erg belangrijk is. Bij de opbouw van het thema wordt uitgegaan van de leerdoelen die passen binnen het leerlingvolgsysteem KIJK!. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 besteden we in de ochtend veel aandacht aan taal, lezen en rekenen, in de middag is dan meer ruimte voor creatieve vakken, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer, muziek. Alle kinderen hebben twee keer in de week een uur bewegingsonderwijs.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij beschrijven in dit document verschillende niveaus van zorg:

 • ons basisaanbod
 • ondersteuning met preventieve en licht curatieve interventies = extra ondersteuning voor het kind binnen en/of buiten de groep.
 • extra ondersteuning/breedte ondersteuning: een kind volgt een eigen leerlijn.
 • Diepte ondersteuning: als school kunnen wij een kind niet verder helpen. We gaan in overleg met alle betrokkenen om het kind een plek te bieden waar hij/zij tot zijn/haar recht komt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven