Cor Emousschool

Van Ruysbroekstraat 5 2531 TG Den Haag

Schoolfoto van Cor Emousschool

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Goed contact tussen ouders en school draagt bij aan een optimale ontwikkeling van de leerling. Samenwerken met ouders vinden wij dan ook vanzelfsprekend. We betrekken ouders bij het vaststellen van de persoonlijke plannen van hun kind en blijven dit met elkaar afstemmen. Daarnaast hebben we een actieve ouder- en medezeggenschapsraad. Ouders zijn regelmatig betrokken bij schoolactiviteiten.
Tevredenheid
7,7

Terug naar boven