Cor Emousschool

Van Ruysbroekstraat 5 2531 TG Den Haag

Schoolfoto van Cor Emousschool

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Het blijkt dat leerlingen die tussentijds de school verlaten grotendeels uitstromen naar het reguliere basisonderwijs (63%). Van de tussentijdse schoolverlaters stroomt 21% uit naar het speciaal basisonderwijs (sbao). Gemiddeld verlaat 10% de school tussentijds naar een andere vorm van Speciaal Onderwijs. De overige 6% bestaat uit leerlingen die uit onze regio vertrekken naar het buitenland.

De meeste van de eindschoolverlaters (61%) stroomden in 2018 uit naar ons eigen VSO, het VierTaal College Den Haag. Van deze groep leerlingen ging 60% naar het vmbo bb (basisberoeps-gerichte leerweg). Ruim 40% van deze  leerlingen stroomden uit naar het praktijkonderwijs van het VierTaal College.

Van de overige eindschoolverlaters (39%) ging 19% naar een reguliere vmbo school, 5% naar een reguliere praktijkschool en 15% naar een ZML school.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het bestuur van Stichting VierTaal herkent en erkent de bevindingen van de inspectie. VierTaal is een jonge organisatie die in de komende jaren een integraal kwaliteit managementsysteem opzet met het doel zich te certificeren voor de Landelijke Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.

Terug naar boven