Cor Emousschool

Van Ruysbroekstraat 5 2531 TG Den Haag

Schoolfoto van Cor Emousschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als op onze school een leerkracht ziek of afwezig is, wordt er intern naar vervanging gezocht. Hiervoor zijn geen precieze regels te geven, omdat dit maatwerk is. Een en ander is afhankelijk van de beschikbaarheid van collega's, de lopende werkzaamheden, de groep die het betreft, de te verwachten duur van de afwezigheid en het aantal reeds afwezige collega's. Indien er geen vervanging is, kan het voorkomen dat een groep wordt verdeeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

De ontvangen personeelsgegevens bieden geen goede weergave van de werkelijke situatie op de school. Lees de toelichting van de school.

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs van de Cor Emousschool is afgestemd op de specifieke communicatieve vaardigheden en behoeften van de leerling. Uitgangspunt bij ons onderwijs zijn de kerndoelen voor het regulier basisonderwijs.

De school kenmerkt zich door goed onderwijs en maatwerk: veilige en uitnodigende situaties om te communiceren, visuele ondersteuning, structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.In de groepen wordt gebruikgemaakt van speciale apparatuur om de stem van de leerkracht iets te versterken (Soundfield), waardoor leerlingen de gesproken informatie makkelijker kunnen opnemen en verwerken. Tevens wordt, waar nodig, NmG toegepast in de mondelinge communicatie, met name in de omgang met leerlingen uit de onderbouw. Er is veel ondersteuning op het gebied van logopedie. Daarnaast is er, afhankelijk van de individuele ondersteuningsbehoefte van de leerling, onderzoek, training en begeleiding mogelijk. Omdat kinderen verschillend leren, zorgt de leerkracht er voor dat elk kind onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar leerbehoefte. Binnen het leerjaar kunnen er dus verschillen zijn in de lesstof die wordt aangeboden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven