Tamarschool

Fluitenbergstraat 6 2545 NL Den Haag

  • Schoolfoto van Tamarschool
  • De school beschikt over ruime, lichte en rustige lokalen.
  • De school heeft een ruime ontvangsthal waar maandag steeds een weekopening gehouden wordt.

In het kort

Toelichting van de school

Tamarschool

Evangelische basisschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Evangelisch
  • Respect
  • excellence
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
398
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naschoolse opvang door Dion Dak (sportgerelateerd) op loopafstand van de school. 

Kinderen worden door de leidsters van DionDak opgehaald op school. 

Mogelijk in de toekomst evangelisch kinderdagverblijf, voor- en naschoolse opvang op het terrein van de school. (verwachting voorjaar 2016)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven