christelijke basisschool De Spiegel

Van de Spiegelstraat 23 2518 ES Den Haag

  • Schoolfoto van christelijke basisschool De Spiegel
  • Schoolfoto van christelijke basisschool De Spiegel
  • Schoolfoto van christelijke basisschool De Spiegel
  • Schoolfoto van christelijke basisschool De Spiegel
  • Schoolfoto van christelijke basisschool De Spiegel

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • duidelijke kaders
  • reflecteren
  • christelijke identiteit
  • talentontwikkeling
  • zichtbaar lerende leerlingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Spiegel is de laatste 5 jaar sterk gegroeid. Voorjaar 2019 krijgt de school een nieuw, groter schoolgebouw op dezelfde locatie. Op dit moment telt de school rond 250 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Spiegel heeft een rooster met een korte middagpauze. Bijna alle kinderen blijven over. Voor het overblijven moet €11,00 per maand betaald worden, of €80,00 per jaar als in één keer wordt betaald voor het hele jaar.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven